CONS001

Technische gegevens

Een console is een betonelement dat wordt toegepast als ondersteuning van balkon- en galerijplaten in de woning- en utiliteitsbouw. Met de console is het mogelijk de opliggende belastingen op te vangen en deze over te brengen naar de achterliggende constructie.

Dit kan standaard met een aangestorte console of een ingeklemde console.

Betonkwaliteit
B55    (NEN 5950-1995)
C45/55    (NEN-EN 206-1 / NEN-8005:2002)

Afmetingen
Er wordt standaard een maximale lengte van 4500 mm toegepast

Afwerking
Standaard Vebo.

Stortzijde
Zie doorsnede tekening.

Wapening
Traditioneel gewapend. Consoles kunnen worden voorzien van uitstekende (stek)wapening.