Technische gegevens

Een trap is een betonelement dat wordt toegepast om hoogteverschillen te overbruggen in trapopgangen, trappenhuizen van woon- en utiliteitsgebouwen.

Betonkwaliteit
B55  =  (NEN 5950-1995)
C45/55  =  (NEN-EN 206-1 / NEN-8005:2002)

Wapening
Traditionele wapening.

Afmetingen
Alle mallen hebben vaste op- en aantreden en randafwerkingen.

Hoeken/schuine koppen
Niet van toepassing.

In te storten onderdelen
In overleg mogelijk in mal- en stortzijde, daar waar de wapening het toelaat.
Sparingen en dergelijke beperkt mogelijk.

Wegmetselbare oplegging
Niet van toepassing.

Afwerking
Opties
- gerold
- spaanglad

Opties
- bovenzijde gestraald
- loopvlak uitgevoerd in standaard wafelmotief.

Stortzijde
Zie doorsnede tekening.